Klorfenoler

Gruppe organiske forbindelser som bl.a. oppstår ved klorering av fenolholdig vann. Klorfenoler gir lukt- og smaksulemper selv i meget små konsentrasjoner. Jfr. fenoler.

Chlorophenols

» VA ordbok