Koagulant

Kjemikalie for koagulering og flokkulering (kjemisk felling) av vann eller avløpsvann. Jfr. hovedkoagulant, hjelpekoagulant.

Coagulant, flocculant

» VA ordbok