Energidemper

Arrangement for reduksjon av kinetisk energi. Benyttes dels for å hindre uønsket slitasje som følge av høye hastigheter, dels for å hindre brudd som følge av høyt trykk i bend o.l. ved høye hastigheter. Energidemper har vanligvis en utforming hvor væskehastigheten reduseres ved bruk av solide terskler eller andre hindringer i væskestrømmen som skaper kraftig turbulens. Ordet energidemper er egentlig misvisende idet den kinetiske energi omdannes til varme.

Energy dissipator

» VA ordbok