Fritt klor

Forkortet betegnelse på fritt tilgjengelig restklor.

» VA ordbok