Fritt karbondioksyd

Karbondioksyd som inngår i karbonatlikevekten i form av fri karbonsyre.

Free carbon dioxide

» VA ordbok