Fritt ammonium

Uheldig betegnelse på en prøves innhold av ammonium og ammoniakk.

» VA ordbok