Friksjonstap

Energitap pga. friksjon.

Friction loss

» VA ordbok