Friksjonskoeffisient

Dimensjonsløs koeffisient for friksjonsmotstand. Benyttes i hydraulikken for friksjonsmotstand i rør. Friksjonskoeffisient inngår i Darcy Weissbachs ligning.

Coefficient of friction

» VA ordbok