Fotosyntese

Dannelse av karbohydrater fra karbondioksyd og vann ved utnyttelse av lysenergi absorbert av klorofyll. Jfr. assimilasjon, autotrof, kjemosyntese.

Photosynthesis

» VA ordbok