Fotometer

Instrument for måling av lysintensitet. Jfr. kolorimetri.

Photometer

» VA ordbok