Fosfor

Grunnstoff med kjemisk tegn P. I vann foreligger forsfor som ortofosfater, polyfosfater eller organisk bundet. Fosfor er et viktig plantenæringsstoff.

Phosphorus

» VA ordbok