Fosfater

Salter av fosforsyre. Fosfater er viktige næringssalter. Det sjelnes mellom enkle fosfater (ortofosfater) og komplekse fosfater (polyfosfater, metafosfater). Komplekse fosfater benyttes bl.a. i syntetiske vaskemidler og innen vannbehandling til å motvirke korrosjon ved utfelling av kalsiumforbindelser. Formel for ortofosfationet: PO43-.

Phosphates

» VA ordbok