Fortynningsfaktor

Angir mengden av regnvann/infiltrasjonsvann i forhold til midlere tørrværstilrenning i et avløpsnett. Benyttes bl.a. i forbindelse med regnvannsoverløp. Jfr. overløpsinnstilling.

» VA ordbok