Forsøksanlegg

(Pilotanlegg)

Benyttes i VA-teknikken om anlegg i liten teknisk målestokk for undersøkelse av bestemte prosessmessige forhold og/eller dimensjoneringskriterier ved behandling av vann eller avløpsvann.

Pilot plant

» VA ordbok