Forlufting

Lufting av vann eller avløpsvann som forbehandling.

Pre-aeration

» VA ordbok