Foringsrør

Gjenstående borerør eller separat nedsatt støtterør i dypbrønn. Brønnfilteret utgjør vanligvis nederste del. Jfr. filterrør.

Well casing

» VA ordbok