Fordunstning

Overgang fra væske/fast stoff til gassform ved temperatur lavere enn væskens/stoffets kokepunkt. I stringent meteorologisk terminologi brukes betegnelsen bare om overgang av vann fra flytende form til gassform, mens sublimasjon brukes om overgang fra fast form til gassform. Jfr. fordampning.

Evaporation

» VA ordbok