Fordrøyningsbasseng

Se utgjevningsbasseng.

» VA ordbok