Forbrenning

Prosess for termisk oksydasjon av organisk stoff. Forbrenning gir aske og forskjellige røykgasser som sluttprodukt. Jfr. våtforbrenning.

Incineration

» VA ordbok