Fnokk

Løs sammensetning av lette partikler med svak innbyrdes binding, dannes i en løsning ved tilsetting av koagulant eller ved biokjemiske prosesser. Jfr. flokkulering.

Floc

» VA ordbok