Flyteslamrenne

Renne for oppsamling av flyteslam, vanligvis i forsedimenteringsbasseng.

Floating sludge trough

» VA ordbok