Flyteslam

Lett slam og fett som akkumuleres på vannoverflaten i fettfang eller sedimenteringsbasseng.

Scum, floating sludge

» VA ordbok