Flyteskjema

Blokkdiagram som viser hoveddelene i et anlegg, prosessgang og enhetenes innbyrdes avhengighet.

Flow diagram, flowsheet

» VA ordbok