Flytende overløp

Overløp festet til flytelegeme. Heves og senkes med vannstanden, og har derved konstant kapasitet.

Floating weir

» VA ordbok