Flyktig suspendert stoff

(FSS)

Den del av suspendert stoff som forsvinner ved gløding ved 600oC. Jfr. glødetap.

Volatile suspended solids, VSS, mixed liquor volatile suspended solids, MLVSS

» VA ordbok