Flygel

Instrument for måling av strømhastigheten i vann (elver, bekker og kanaler). Flygel består av roterende propell og telleverk.

Rotating meter, current meter

» VA ordbok