Fluoridering

Tilsetting av fluorider til drikkevann for å forebygge tannråte.

Fluoridation

» VA ordbok