Flottørkammer

Kammer for nivåregistrering ved flottører.

Float chamber

» VA ordbok