Flotasjonsfortykker

Enhet for fortykking av slam. Slampartiklene gjøres lettere enn vann ved tilsetting av finfordelte luftblærer, og fortykkes ved vannoverflaten. Egner seg spesielt for fortykking av fnokket slam.

Flotation thickener

» VA ordbok