Flotasjon

Prosess for separasjon av to faser. I VA-teknikken benyttes prosessen bl.a. for separasjon av slam fra vann og for fortykking av slam. Slammet gjøres lettere enn vann ved tilførsel av finfordelte luftblærer og bringes dermed til overflaten. Jfr. sedimentering.

Flotation

» VA ordbok