Flokkuleringsbasseng

Basseng med forsiktig omrøring av vannmassene for flokkulering av suspensjoner.

Flocculation basin (tank)

» VA ordbok