Flermediafilter

Filter oppbygget og benyttet som hurtigfilter i flere sjikt med forskjellige egenskaper, f.eks. kornstørrelse og/eller egenvekt, adsorpsjonsevne og kjemiske egenskaper. Flermediafilter benyttes hovedsakelig for fremstilling av drikkevann.

Multiple media filter

» VA ordbok