Flagellater

Uensartet gruppe protozoer, vanligsvis med en eller to svingtråder (flageller). Flagellater er som regel bevegelige. Enkelte lever i kolonier. Flagellater inkluderer både autotrofe og heterotrofe former.

Flagellates

» VA ordbok