Filtrat

Væske som har passert gjennom et filter.

Filtrate, filter effluent

» VA ordbok