Filterspyling

Rengjøring av filtermateriale ved returspyling med renset vann, eventuelt også luft. Spylehastighet for hurtigsandfilter oftest 30 m/h eller mer. Filterspyling kan også omfatte overflatespyling av filter.

Filter back wash

» VA ordbok