Filterpresse

(Kammerfilterpresse)

Enhet for mekanisk avvanning av slam. Vanligvis diskontinuerlig operasjon med oppfylling av slam i kammer forsynt med filterduk. Kamrene sammenklemmes ved høyt trykk, slik at slamvann presses ut gjennom filterduken. Tømming av slamkaken ved åpning i kamrene. Ved bruk av filterpresse oppnås vanligvis høyt tørrstoffinnhold i slamkaken. Jfr. silbåndpresse, vakuumfilter, slamavvanning.

Filter press

» VA ordbok