Filtermotstand

Trykktap ved vannets bevegelse gjennom et filter.

Filter head loss

» VA ordbok