Filtermateriale

(Filtermedium)

Materiale (sand, kiselgur, aktivkull, stein, plastmedium o.l.) i ulike typer filter for rensing av vann eller avløpsvann. Benyttes hurtigfilter, langsomfilter, biologisk filter.

Filter medium

» VA ordbok