Filterhastighet

Egentlig filtreringshastighet. Vanligvis teoretisk vannhastighet gjennom et filter. Beregnes som vannmengde pr brutto filteroverflate. Jfr. filterkapasitet.

Rate of filtration

» VA ordbok