Fettutskiller

Enhet for å fjerne fett og annet lett flytende stoff fra avløpsvann. Forekommer ofte i kombinasjon med luftet sandfang. Jfr. oljeutskiller.

Grease trap, grease separator

» VA ordbok