Fenoler

Gruppe organiske forbindelser med karakteristisk lukt og smak. Fenoler er giftige og forekommer i visse typer industrielt avløpsvann, og dannes også i naturlig vann ved nedbrytning av plantematerialer. Fenoler fjernes ved adsorpsjonaktivert karbon eller ved oksydasjon. Jfr. klorfenoler, klordioksyd.

Phenols

» VA ordbok