Semipermeabel membran

Membran som bare er gjennomtrengelig for partikler (molekyler, ioner) under en viss størrelse. Jfr. osmose, omvendt osmose, dialyse, elektrodialyse.

Semipermeable membrane

» VA ordbok