Pneumatisk ejektor

(for avløpsvann)

Tank for oppsamling av avløpsvann, hvor komprimert luft ved nivåstyring tilføres automatisk for å presse avløpsvannet opp i ledningsanlegg. Liten fare for tilstopping.

Pneumatic sewage pump

» VA ordbok