Potensiell evapotranspirasjon

Den maksimale vannmengde som, hvis den var til stede, ville blir overført fra jordoverflaten til luften ved evapotranspirasjon. Potensiell evapotranspirasjon er avhengig av jordoverflatens beskfaffenhet og de meteorologiske forhold. Jfr. evapotranspirasjon.

Potential evapotranspiration

» VA ordbok