Oligotrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer, med et lavt innhold av plantenæringsstoffer og liten primær-produksjon. Jfr. eutrof, mesotrof.

Oligotrophic

» VA ordbok