Elektrodialyse

Metode for å fjerne elektrolytter fra oppløsninger, ved at ionene passerer gjennom eller holdes tilbake av et system av delvis gjennomtrengelige membraner i et elektrisk felt. Elektrodialyse benyttes bl.a. ved avsalting av sjøvann. Jfr. dialyse, elektroosmose, semipermeabel membran.

Electrodialysis

» VA ordbok