Osmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom en membran som er ugjennomtrengelig for det oppløste stoffs molekyler. Oppløsningsmidlet vil bevege seg fra den minst konsentrerte til den mest konsentrerte oppløsningen. Derved oppstår en trykkforskjell som betegnes osmotisk trykk. Jfr. dialyse, elektroosmose, omvendt osmose, semipermeabel membran.

Osmosis

» VA ordbok