Evapotranspirasjon

(total fordunstning)

Samlet overføring av vann fra jordoverflaten til luften, dvs. fordunstning pluss transpirasjon. Jfr. potensiell evapotranspirasjon.

Evapotranspiration

» VA ordbok