Eutrofiering

Utvikling mot et miljø rikt på plantenæringsstoffer og stor planteproduksjon.

Eutrophication

» VA ordbok