Eutrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer, som er rike på plantenæringsstoffer og med høy planteproduksjon. Jfr. mesotrof, oligotrof, dystrof.

Eutrophic

» VA ordbok